در زمان برش دادن لیزری فلزات، بخشی از فلز که نور لیزر روی آن می‌تابد باعث می‌شود برش مربوط بسیار با کیفیت و بدون دنده شدن بریده شود.

ضخامت ورق های فلزی نقش بسزایی در قیمت برش لیزری دارد مطمئنا افزایش ضخامت منجر به افزایش قیمت خواهد شد.

استفاده از برش لیزر در تابلو سازی دارای مزایای متعدد می باشد که از آن به موارد زیر میتوان اشاره کرد

پی ارسینگ چیست؟

همانطور که مستحضر هستید پی ارسینگ در لغت به معنای حفره زنی میباشد و اما اینکه این لغت در برش لیزری چه معنا و کاربردی دارد همان موضوعی است که ما میخواهیم به بررسی آن بپردازیم.

امروزه استفاده کردن از خدمات برش لیزر در صنعت‌های مختلف ازجمله تابلوسازی رایج شده است. با اختراع دستگاه‌های از این دست

بحث قیمت ، همیشه از اساسی ترین مسائل تولید بوده و خواهد بود.برش لیزری هم که جزء مهم از تولید میباشد فلذا قیمت برش لیزری از اهمیت خاصی برخوردار است.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات