بیشتر مردم واژه لیزر را شنیده اند اما نمی دانند که در واقع لیزر چیست. چه تفاوتی میان نور معمولی و لیزر وجود دارد.

لیزر مخفف یک عبارت است که ابتدای هر یک از واژه هایش کلمه لیزر را می سازد. نام کامل لیزر: "تقویت نور ناشی از گسیل القایی" است. تقریباً همه می دانند که پلیس برای اندازه گیری سرعت اتومبیل ها از لیزر استفاده می کند. حداقل آن دسته از راننده هایی که با سرعت غیر مجاز رانندگی می کنند این موضوع را قبول دارند. اما واقعا در یک روز عادی چندین بار از لیزر استفاده می کنیم؟ لیزر درCD player  ها و پرینتر های لیزری و بسیاری چیزهای دیگر یافت می شود.
اغلب لیزر را در فیلم های اکشن دیده اید. آن جا که قهرمان داستان هنگام حل مشکلات خطرناک باید از پرتو لیزر فرار کند. قدرت لیزر هم شگفت انگیز است و هم ترسناک.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات