با پیشرفت تکنولوژی، استفاده از روش های مکانیکی و سنتی جای خود را به روش های نوین و دستگاه های پیشرفته داده است، از این رو دستگاه های برش لیزر دقیق به وجود آمده است.

دقیق در برش لیزر
با توجه به تکنولوژی کامپیوتری به کار رفته در سیستم کنترل دستگاه برش لیزر، برش قطعات با دقت 2/۰ میلی متر انجام می شود.

اقتصادی بودن برش لیزر
خودکار بودن دستگاه برش لیزر، این امکان را ایجاد کرده که قطعات با کمترین هزینه کارگر و مواد مصرفی ارزان و قابل دسترس تولید شوند.

لبه برش صاف با لیزر
بالاترین ظرافت و دقت کار و کاهش ناصافی، در نتیجه قطعات تمام شده بسیار تمیز با جزئیات کامل قطعه می باشد.

خط برش کم در مقابل روش های دیگر
یکی از مزیت های دیگر مهم برش لیزر باریک بودن خط برش ۲/۰ میلی متر  می باشد که این قابلیت باعث بالا بردن استفاده از مواد مصرفی با کاهش پرت ورق است.

شیب لبه برش ناچیز
نقطه کانونی اشعه لیزر باعث کم کردن زاویه لبه برش می شود (کمتر از یک درجه).

حرارت نقطه برش
لیزر به علت باریک بودن خط برش مجبور نیست هنگام برش قطعات مواد زیادی را بردارد (برعکس روش های برش حرارتی)، عمق مواد تاثیر پذیر با حرارت برش بسیار کم می باشد.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات