صنایع برش لیزر صائلا

برای محاسبه قیمت برش لیزری در ایران راههای متفاوتی وجود دارد یکی از انها محاسبه طول برش قطعات میباشد .که این روش دقیق نیست و برای ارایه دهنده خدمات برش لیزری مقرون به صرفه نیست .برای پی بردن به علت مثالی را ذکر میکنیم .شما در نظر بگیرید که قطعه ای دارای طول برش کم ولی تعداد سوراخهای ان به نسبت زیاد باشد.

در این حالت برای برش لیزری همچین قطعه ای اگر بخواهیم برحسب طول برش قیمت بدهیم قیمت خیلی کم خواهد بود زیرا طول برش چندانی ندارد درحالیکه قیمت تمام شده خود قطعه خیلی بیشتر از اینها درخواهد امد ودر این صورت ارایه دهنده خدمات متضرر خواهد بود.چون تعداد بالای سوراخ در قطعه باعث خواهد شد که دستگاه لیزر زمان بیشتری را صرف برش این قطعه کند این درحالی است که شما اگر قیمت برش قطعه را برحسب طول برش ارایه دهید به دلیل اینکه زمان برش را در نظر نگرفته اید متضرر خواهید بود.روش دومی که بهتر است با این روش ،قیمت گذاری شود روش محاسبه زمان برش است.توضیح اینکه در این روش هرقطعه ای که زمان برش آن در دستگاه برش لیزری بیشتر باشد قیمت بیشتری خواهد داشت.لازم به ذکر است که صنایع برش لیزر صائلا برای ارائه قیمت از نرم افزاری که خود سازنده دستگاه یعنی  Bystronic برای قیمت دهی ارائه داده است استفاده میکند.مبنای قیمت دهی این نرم افزار هم برحسب زمان برش میباشد.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات