برای نقشه کشی و طراحی قطعات از نرم افزار های متعددی استفاده میشود.سالید،کتیا، اتوکد از جمله این نرم افزار ها میباشد.فرمت قابل قبول برای اکثر دستگاه های برش لیزر فرمت dxf میباشد.صنایع برش لیزر صائلا نیز از مشتریان عزیز میخواهد تا با این فرمت نقشه های خود را ارسال کنند.

نکته قابل توجه این است که بعضی از عزیزان از نرم افزار کرل برای طراحی قطعات خود برای برش لیزر استفاده میکنند.باید به این نکته توجه داشت که نرم افزار کورل نرم افزاری برای طراحی قطعه نمیباشد و صرفا برای طراحی های گرافیکی مورد استفاده قرار میگیرد.درست است که میتوان خروجی dxf از کورل گرفت ولی این بدین معنی نیست که تبدیل به اتوکد شده است.این خروجی صرفا باعث میشود ما بتوانیم نقشه را در نرم افزار اتوکد ببینیم.و چون دستورات نرم افزار کورل با اتوکد همخوانی ندارد باعث تغییر شکل در خطوط برش خواهد شد.خیلی از دستگاه های برش لیزر غیر فلزی مشکلی خروجی کورل هم قبول میکنند ولی دستگاه های لیزر فلزی صرفا با نرم افزارهای نقشه کش صنعتی سازگار هستند.صنایع برش لیزر صائلا از تمامی مشتریان عزیز میخواهد که قطعات خود را با نرم افزار های صنعتی طراحی نمایند.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات