ما همیشه با مشتریان برش لیزر در ارتباطیم

صنایع برش لیزر صائلا برای پیشبرد اهداف خود همیشه ارتباط با مشتریان را سرلوحه کار خود قرار داده و با تماس های دوره ای و مستمر با عزیزان مشتری در جهت افزایش رضایت مندی وبالا بردن کیفیت خدمات برش لیزری خود میکوشد.

در پاره ای از مواقع مشتریان احساس عدم رضایت خود را علنا اعلام میکنند و ما نیز در جهت رفع مشکل میکوشیم.ولی در اکثر مواقع مشتریان با اینکه بنا به دلایلی ناراضی هستند واین نارضایتی خود را ابراز نمیکنند.ما همیشه در تلاش بودیم تا مشتریان لیزر برش خود را با تماسهای دوره ای و مستمر راضی نگه داریم.این تماسها باعث میشود تا مشتری ما براحتی حرف دل خود را با ما در میان گذاشته و ما را در بهبود کیفیت و ارتقا خدمات برش لیزری یاری کند.همیشه شعار وهدف شرکت مشتری مداری بوده و خواهد بود.مدیران شرکت با تاکید بر مشتری مداری همیشه این نکنه را گوشزد کرده اند که همیشه حق با مشتری است.و نباید هیچ گونه نارضایتی از طرف مشتری باشد .تحویل به موقع قطعات برش لیزری و افزایش شیفت کاری نیز در راستای همین هدف تحقق یافت.برای اینکه احتمال خطا و خراب شدن قطعه پایین باشد ما بعد از دریافت نقشه از طرف مشتری با تماس با ایشان و چک کردن دوباره اندازه ها وکلیات قطعه با مشتری به این یقین میرسیم که نقشه مشکلی ندارد و پس از آن نقشه را برای چیدمان و بعد از آن برای برش آماده میکنیم.هنگام برش هم اپراتورهای ما با دقت کافی قطعه را کنترل میکنند تا در صورت غیر عادی نمودن قطعه این مشکل را با دفتر فنی درمیان بگذارند.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات