برش لیزری قطعه نمونه

طبیعی است که اکثر مشتریان برش لیزری قبل از اینکه قطعه خود را به تعداد بالا سفارش دهند چند عدد نمونه بخواهند.

بعد از بررسی نمونه است که مشتری تصمیم میگیرد که تغییراتی در نقشه دهد یا اینکه همان قطعه مورد تایید واقع شده و به تیراژ بالا برش داده شود.در مواردی قطعه لیزر برش قبلا چندین بار برش داده شده وبه تایید نهایی رسیده و با هر بار سفارش به تعداد درخواستی برش داده میشود.ولی در مواردی قطعه برای اولین بار تولید میشود یا اینکه قطعه قبلی تغییر داده میشود در این موقع لازمست که باری این قطعه چند عدد برش نمونه انجام شود تا پس از بررسی قطعه نمونه به تعداد انبوه برش داده شود.ما برای اینکه در اینگونه مواقع مشتریمان دچار ضرر مالی زیادی نشود راهکاری را در نظر گرفتیم بدین گونه که وقتی قطعه ای به تعداد نمونه سفارش داده میشود دو راه حل را جلوی مشتری میگذاریم اولین راه حل اینست که از مشتری برش لیزر میخواهیم ورق خود را که برای برش تعداد انبوه است ارسال کنند و سپس هر چند بار که خواستند ما نمونه را به قیمت تعداد انبوه تقدیم حضورشان خواهیم کرد.و اما راه حل دوم که ما برای مشتریانمان پیشنهاد میدهیم اینست که هنگام سفارش نمونه ،هزینه ای را بابت برش قطعات نمونه میگیریم که این مبلغ،قیمت تعداد نمونه میباشد نه تعداد انبوه.سپس بعد از به تولید انبوه رسیدن این قطعه،مبلغ آنرا برحسب تعداد بالا محاسبه کرده و بقیه مبلغ را که زمان سفارش نمونه از ایشان گرفته ایم حضورشان تقدیم میکنیم.همه اینها بخاطر افزایش رضایت مندی مشتریان عزیز از خدمات برش لیزری ما میباشد.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات