اندازه سواخ در برش لیزری نسبت به ضخامت ورق قابل برش است

اکثر قطعاتی که برای برش لیزر ارسال میشوند دارای سوراخ های متعددی هستند ولی نکته اینجاست که دستگاه برش لیزر قادر نیست هرسوراخ را در هر ضخامتی ایجاد کند.ولی چرا قادر نیست؟

جواب چنین است که ضخامت ورق هر چه بالا میرود باید قطر سوراخ هم بزرگتر باشد.حالت ایده آل اینست که قطر سوراخ از ضخامت ورق بیشتر باشد.به این دلیل که دستگاه برش لیزر هنگامی که قسمتی از ورق را شروع به برش دادن میکند در لحظه اول با ایجاد حفره ای(piercing) در ورق نفوذ کرده و بعد شروع به برش آن قسمت از قطعه میکند.شما فرض کنید بخواهد سوراخ را برش دهد در این لحظه ،اول از داخل سوراخ حفره را ایجاد میکند سپس با برش محیط داخل سوراخ نهایتا سوراخ را ایجاد میکند.هر چه ضخامت ورق بالا میرود قطر حفره ایجاد شده در لحظه اولیه برش بیشتر خواهد شد.بنابر این به طور مثال وقتی میخواهیم سوراخی به قطر پنج میلی را در ورقی به ضخامت ده میلی ایجاد کنیم چون حفره ایجاد شده خود بیشتر از سوراخی است که میخواهد لیزر برش شود بنابراین ایجاد همچین سوراخی توسط دستگاه برش لیزری امکان پذیر نخواهد بود.در این گونه موارد اگر مشتری عزیز ما بخواهد که کماکان قطعه را با لیزر،برش دهیم به ایشان پیشنهاد میکنیم که جای سوراخ ها را توسط دستگاه حکاکی کرده تا بعدا توسط خود ایشان با مته کاری یا هر روش دیگر سوراخکاری انجام شود.مزیت این روش این است که هزینه تمام شده قطعه نیز پایین میاید.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات