هنگام برش لیزری استیل از گاز نیتروژن برای خنک کنندگی ودر نتیجه برای عدم سیاه شدن استفاده میشود

یکی از مزیت های برش لیزری برای استیل سیاه نشدن مقاطع برش پس از برش لیزری میباشد. این مساله به بحث خنک کنندگی مقاطع برش حین برش مربوط میشود .

دستگاه برش لیزر از دو نوع گاز برای خنک کردن قطعه هنگام برش استفاده میکند.اکسیژن و نیتروژن.اول باید بررسی کنیم که اصلا چرا لازم است که مقاطع برش خنک شود.دلیلش را چنین میتوان توضیح دادکه چون هنگام برش فرایند ذوب شدن فلز صورت میگیرد اگر برای این مذاب حاصله فکری نشود باعث چسبیدن این مذاب ها به سطح فلز شده یا به عبارتی باعث ایجاد پلیسه میشود.ولی راهکاری که سازندگان دستگاه برش لیزر ارایه داده اند استفاده از گاز اکسیژن یا نیتروژن همزمان با برش لیزر میباشد.بدین صورت که همزمان با برش،گاز اکسیژن یا نیتروژن با فشار بالا به مقطع  برش تزریق میشود.وباعث میشود که مذاب حاصله فورا تصعید شده نهایتا به چیزی مانند پودر تبدیل میشود.این فرایند در برش استیل، توسط گاز نیتروژن صورت میگرد.با توجه به اینکه فشار و خاصیت کنندگی نیتروزن نسبت به اکسیژن بالاست باعث میشود سطع مقطع استیل پس از برش لیزر هیچ گونه سیاهی نداشته باشد و عاری از هرگونه پلیسه باشد.به همین دلیل است که قیمت خدمات برش لیزری برای فلز استیل بیشتر از آهن میباشد.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات