کاربرد برش لیزر در تولید لوازم خانگی

با افزایش رقابت برای تولید کنندگان لوازم خانگی،افزایش کیفیت  تولید عامل فروش بیشتر خواهد بود.فلذا در همین راستا اکثر این تولید کنندگان بر آن شده اند تا اکثر قطعات برشی خود را با برش لیزر انجام دهند.

برش لیزر صائلا مفتخر است با چندین تولید کننده بنام لوازم خانگی در سطح استان همکاری دارد.برای برش لیزری قطعات لوازم خانگی علاوه بر کیفیت لازم است در حمل و نقل قطعات نیز دقت کافی صورت گیرد زیرا اکثرا ورق های سفارشی از نوع رنگی و خارجی و با قیمت بالا میباشند.خوشبختانه همکاران ما درصنایع برش لیزر صائلا با دقت و تخصصی که دارند از عهده این کار بخوبی برمی آیند.بخاطر همین موضوع است که ماتوانسته ایم در چند سال اخیر با بستن قراردادهای سالانه با مطرح ترین تولید کنندگان لوازم خانگی استان،خدمات برش لیزری این عزیز را بر عهده بگیریم.به خود میبالیم که ماهانه چندین تن از ورق های این عزیزان را میتوانیم پذیرا باشیم.تقریبا نصف این ورق ها از نوع رنگی و وارداتی از کشور کره میباشند.فلذا لازم است بیشترین دقت لازم صورت گیرد تا کمترین پرت ورق را داشته باشیم.صنایع برش لیزر صائلا نسبت به ورق های همه مشتریان عزیز خود را موظف و متعهد میداند و بیشترین سعی خود را برای امانت داری انجام میدهد.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات