بسته بندی قطعات برش لیزر در تبریز

همانطور که برای فروش قطعات،خدماتی به عنوان خدمات پس از فروش در نظر گرفته میشود قطعات برش لیزر هم پس از برش باید بسته بندی مناسب داشته باشند و به بهترین نحو ممکن تحویل مشتری شوند.

اگر قطعات برش لیزر پس از برش بسته بندی مناسب نداشته باشند،باعث گم شدن ویا تخریب قطعات توسط یکدیگر میشوند.همکاران ما در صنایع برش لیزر صائلا در تبریز پس از برش قطعات با جداسازی آنها بر اساس نوع،ضخامت و جنس قطعه آنها را بسته بندی کرده و جدا از هم قرار میدهند.در صورتی هم که قطعات تزیینی باشد و یا از جنس استیل و یا متریال خاص بوده که احتمال خش افتادن روی آن میرود،آنها را در کمال دقت حمل کرده و پس از برش لیزری تا زمان تحویل آنها را درجای مخصوص نگهداری میکنند.در صورتی هم که مشتری عزیز برش لیزری ما حمل قطعاتش را بر عهده ما قرار دهد،ما وظیفه خود میدانیم که بهترین رانندگان حمل ونقل بار را برای این کار انتخاب کنیم تا هنگام حمل مشکل خاصی برای قطعات مشتری ما پیش نیاید.همکاران ما در صنایع برش لیزر صائلا در تبریز با زدن برچسب روی قطعات پس از یرش نوع و تعداد آنها را مشخص میکنند و پس از آن واحد انبارداری ما پس از شمارش دوباره آنها حواله خروج را صادر میکند.واحد کنترل کیفی ما هم حین برش و هم پس از برش بر کیفیت قطعات نظارت داشته و در صورت اسکراپ قطعه ای علت آنرا بررسی و دستور به برش مجدد آن قطعه با کیفیت مطلوب میدهند.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات