برش لیزری آلومینیوم با کیفیت عالی

در بحث خدمات برش لیزری فلزات ،علاوه بر آهن، بحث برش آلومینیوم نیز مطرح است.

باتوجه به اینکه فلز آلومینیوم از ضریب هدایت بالایی برخوردار است برش لیزری آن نیز با محدودیت هایی روبروست.مثلا آهن چون براحتی نور لیزر را جذب میکند بنابر این انرژی لازم برای برش آن خیلی کمتر از انرژی لازم برای برش لیزری آلومینیوم است.به همین خاطر توانی که برای برش لیزری آلومینیوم به ضخامت 4 میل نیاز است برابر است با توانی که برای برش لیزری آهن به ضخامت پانزده میلی نیاز است.این مساله باعث میشود که برش ضخامت های بالا در آلومینوم با مشکلاتی روبرو باشد.ما با اتکا به دستگاه برش لیزری که در اختیار داریم ونیز تجارب همکاران خودمان میتوانیم فلز آلومینیوم را تا ضخامت چهار میلی با بهترین کیفیت برش دهیم.همیشه کیفیت برش در اولویت اول و سرلوحه کارمان بوده و خواهد بود.خدا رو شاکریم که در زمره خوبان خدمات برش لیزری در تبریز هستیم.این ادعا بی اساس نبوده بلکه میزان بالای سفارشات و سه شیفت بودن خدمات برش لیزری ما خود گواه این موضوع است.همکاران ما در صنایع برش لیزر صائلا با دانش و تجربه کافی خود همیشه کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده وبا حساسیت ویژه ای روی آن بهترین خدمات برش لیزری را ارائه میدهند.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات