از مانی که آهن کشف شده است روز به روز برکارآیی و خاصیت های آن افزوده میشود.آهن ششمین عنصر از لحاظ فراوانی در جهان است که در آخرین کنش نکلئوسنتز در ستاره‌های بزرگ از طریق سیلیکون فیوزینگ ایجاد می‌شود.

آهن مثال شناخته شده از دگرگونی در یک فلز باشد، سه فرم چند شکلی از آهن وجود دارد که به نام‌های α، ϒ و δ شناخته می‌شود. خواص مکانیکی و آلیاژهای آن با استفاده از آزمون‌های گوناگون مانند آزمون برنیل و راکول یا آزمایش‌های مقاومت کششی ارزیابی می‌شود، نتایج این قسمت‌ها به گونه‌ای با یکدیگر سازگارند که قسمت‌های آهن اغلب برای مرتبط نمودن نتایج یک تست با تست دیگر به کار می‌رود. اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد که خواص مکانیکی آهن عمدتاً بستگی به خلوص دارد به گونه‌ای که خالص‌ترین کریستال‌های تک آهن که برای مقاصد تحقیقاتی تولید شده‌اند از آلومینیوم نرم ترند.با توجه به این خواص به دلیل کاربرد عمده آن در صنعت میتوان پی برد.واضح و مبرهن است که ورق آهن به خودی خود نمیتواند در صنعت نقش ایفا کند باید آنرا به اشکال و فرم های مختلف درآورد.دستگاه برش لیزر ورق آهن این کار برای ما انجام میدهد.دستگاه برش لیزر قادر است انواع آهن را با آلیاژ های مختلف به هر شکل ممکن برش دهد.برش لیزری با دقت و سرعتی که دارد انواع ورق های آهنی را براحتی برش میدهد

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات