بحث قیمت ، همیشه از اساسی ترین مسائل تولید بوده و خواهد بود.برش لیزری هم که جزء مهم از تولید میباشد فلذا قیمت برش لیزری از اهمیت خاصی برخوردار است.

قیمت برش لیزری فلزات را چندین عامل مهم تعیین میکند.از جمله عوامل مهم در قیمت برش لیزری فلزات ضخامت فلز میباشد.هر چقدر ضخامت ورق برش داده شده بیشتر باشد هزینه برش آن نیز بیشتر خواهد داد.یکی دیگر از عوامل مهم در قیمت برش لیزری فلزات تعداد سوراخ های قطعه میباشد.هر چقدر قطعه دارای سوراخ های بیشتری باشد قیمت تمام شده آن نیز بیشتر خواهد بود.زیرا که تعداد زیاد سوراخ ها باعث افزایش زمان برش خواهد شد.برای توضیح واضح تر مثالی را مطرح میکنیم.شما تصور کنید قطعه ای دارای صد سوراخ متفاوت باشد و طول برش آن در مجموع پنج هزار میلی متر یاشد.حال قطعه ای را با همین طول برش در نظر بگیرید ولی اینبار با این تفاوت که قطعه دارای سوراخ نمیباشد.به سادگی میتوان فهمید که قطعه ای که دارای صد سوراخ میباشد هزینه بیشتری برای برش لیزری خواهد داشت.ولو اینکه این دو قطعه دارای طول برش یکسانی باشند.دومین عامل موثر در قیمت برش لیزری قطعات پیچیدگی های خاص قطعه میباشد.مثلا قیمت برش لیزری قطعه ای که به شکل چرخ دنده میباشد به خاطر داشتن قسمت هایی که باعث بیشتر شدن زمان برش میشود بیشتر خواهد بود.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات