پی ارسینگ چیست؟

همانطور که مستحضر هستید پی ارسینگ در لغت به معنای حفره زنی میباشد و اما اینکه این لغت در برش لیزری چه معنا و کاربردی دارد همان موضوعی است که ما میخواهیم به بررسی آن بپردازیم.

در برش لیزری نحوه برش به صورتی است که اگر دستگاه برش لیزر بخواهد قطعه ای را برش دهد اول از قسمت مربوط به ضایعات قطعه شروع به نفوذ کردن به ورق مورد نظر میکند.بعد از اینکه لیزر به ورق مورد نظر نفوذ کرد شروع به برش قطعه میکند.به همین خاطر است که در چیدمان قطعات قبل از برش حتما باید فاصله ای را در نظر بگیریم تا پی ارسینگ های قطعات روی همدیگر نیفتد.یا اینکه گدازه حاصل از پی ارسینگ روی قطعه اصلی نیفتد.قطر پی ارسینگ ها نسبت به ضخامت و نوع ورق متفاوت خواهد بود هر چقدر ضخامت ورق بالا میرود قطر پی ارسینگ هم افزایش پیدا میکند به همین خاطر است که در ضخامت های بالا فاصله ی ما بین قطعات افزایش پیدا میکند.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات