در زمان برش دادن لیزری فلزات، بخشی از فلز که نور لیزر روی آن می‌تابد باعث می‌شود برش مربوط بسیار با کیفیت و بدون دنده شدن بریده شود.

همین نکته سبب شده است که کاربرد این نوع برش در صنعت مکانیک جایگزین روش‌های مکانیکی سنتی شود.
سرعت و دقت بی‌نظیر خدمات برش لیزر فلزات امری ثابت شده و غیر قابل چشم پوشی است. مخصوصا در دستگاه های نسل چهارم لیزر، معروف به لیزر فایبر این دقت و سرعت کاملا تفاوت محسوسی را با نسل‌های قبل از خود ایجاد کرده است.
در دستگاه‌های لیزر با فناوری سی ان سی که بیشتر در برش لیزری فلزات به‌کار می‌روند، دقتی با تلورانس کمتر از 20 میکرون به‌دست می‌آید.
از لیزر برای انجام کارهای متفاوت استفاده می‌شود که یکی از استفاده ها برای خدمات برش لیزر فلزات است. بخشی از این خدمات به برش دادن ورق‌های فلزی اطلاق می شود.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات