کاربرد برش لیزر در تولید لوازم خانگی

با افزایش رقابت برای تولید کنندگان لوازم خانگی،افزایش کیفیت  تولید عامل فروش بیشتر خواهد بود.فلذا در همین راستا اکثر این تولید کنندگان بر آن شده اند تا اکثر قطعات برشی خود را با برش لیزر انجام دهند.

برش لیزری با استفاده از میکروجوینت

در برش لیزری همراه با لیزر گاز خنک کننده ای (اکسیژن یا نیتروژن) به طور متوسط 4 بارروی قطعه تزریق میشود.این فشار گاز بعضا میتواند هنگام لیزر برش روی قطعه ای که کوچک و با ضخامت کم است تاثیر گذار باشد

حکاکی توسط دستگاه برش لیزر

امروزه دستگاه های برش لیزر علاوه بر برش قادر به حکاکی نیز هستند.دستگاه برش لیزری که دراختیار ماست نیز امکان حکاکی رو قطعات را دارد.حکاکی نقش مفیدی در اجرای با سرعت خم ها و یا بعضی از سوراخکاری هایی که با برش لیزری انجام نمیشود دارد.

برش لیزری صرفا روی ورق

دستگاه برش لیزری که ما در اختیار داریم از نوع شیت متال است یعنی صرفا میتواند روی ورق برش دهد.اینکه بتوان روی قطعه ای برش داد امکان پذیر نیست.

سوراخ زنی توسط برش لیزری

برای سوراخ کاری روی قطعات روش های مختلفی وجود دارد ولی برش لیزری یکی از مقرون به صرف ترین آن هاست.دستگاه برش لیزر با سرعت و کیفیت بالایی که برای سوراخ کاری دارد توجیه خوبی برای سوراخکاری با برش لیزری ایجاد میکند.

تاثیر کیفیت ورق بر کیفیت برش لیزری

یکی از آیتم های مورد بحث و دخیل در کیفیت برش لیزر،کیفیت ورق برش شده میباشد.واضح و مبرهن است که هرچقدر کیفیت ورق بیشتر باشد کیفیت قطعات برش شده هم مطلوب تر خواهد بود.اما منظور از ورق با کیفیت برای دستگاه برش لیزری چیست؟

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات