با پیشرفت تکنولوژی، استفاده از روش های مکانیکی و سنتی جای خود را به روش های نوین و دستگاه های پیشرفته داده است، از این رو دستگاه های برش لیزر دقیق به وجود آمده است.

نور یک موج الکترو مغناطیسی است. هر موج روشنایی و رنگ دارد و در زاویه ی معینی نوسان می کند که به آن قطبش می گویند. این امر در مورد لیزر هم صحت دارد.

برش لیزر با پیشرفت تکنولوژی روز به روز دقیق تر و سریع تر شده و شاهد شاهکار های مهندسین و طراحان در این زمینه می باشیم. چنانچه در برخی از دستگاه ها دقت برش لیزر به 0.05 میلی متر رسیده است.

اولین دستگاه برش لیزر در سال 1965 میلادی برای سوراخ کردن قالب های الماس مورد استفاده قرار گرفت و اولین دستگاه برش فلز در سال 1967 میلادی برای برش فلزات مختلف ساخته شد.

نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات