نام
لطفا فیلد "نام" را بررسی نمایید.
نام خانوادگی (*)
لطفا فیلد "نام خانوادگی" را بررسی نمایید.
نام شرکت/کارگاه (*)
لطفا فیلد "نام شرکت" را بررسی نمایید.
شماره تلفن ثابت (*)
لطفا فیلد "تلفن ثابت" را بررسی نمایید.
شماره تلفن همراه (*)
لطفا فیلد "شماره موبایل همراه" را بررسی نمایید.
آدرس ایمیل (*)
ورودی نامعتبر
صورت حساب بصورت خودکار به ایمیل ارسال خواهد شد.
فکس
لطفا فیلد "فکس" را بررسی نمایید.
آدرس شرکت/کارگاه (*)
لطفا فیلد "آدرس" را بررسی نمایید.
بارگذاری نقشه
ورودی نامعتبر
حداکثر حجم فایل 4MB باشد.
جنس ورق (*)
ورودی نامعتبر
ضخامت ورق (*)
ورودی نامعتبر
ضخامت ورق را به میلی متر وارد نمایید.
تعداد سفارش (*)
ورودی نامعتبر
تعداد قطعه به عدد وارد شود
توضیحات
ورودی نامعتبر
نحوه پرداخت صورت حساب
ورودی نامعتبر
متن را وارد کنید (*) متن را وارد کنید
  تازه کردن
ورودی نامعتبر
  
نمونه کار برش لیزر

تصاویر نمونه کار

نمونه های های برش خورده با دستگاه برش لیزر

فیلم برش لیزر

فیلم برش لیزر

ویدئو برش لیزر و نمونه کارهای انجام شده

کارخانه برش لیزر

تصاویر کارخانه

تصاویر از کارخانه و نحوه برش لیزر قطعات